Τα πάντα για την κάρτα καυσαερίων: Κάθε πότε , πρόστιμο και κόστος έκδοσης

Η κάρτα καυσαερίων αποτελεί στην ουσία μια βεβαίωση από πιστοποιημένο συνεργείο, ότι το όχημα δεν εκπέμπει υπερβολικούς ρύπους και ότι αυτοί βρίσκονται εντός των ορίων του κατασκευαστή.