Τα όργανα ελέγχου των ταξί

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τις μεταφορές (Ν.4530/30-3–2018, άρθρο 4) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος και των κανονισμών λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (Ταξί) και κάθε άλλης συναφούς διάταξης ορίζονται

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΞΙ

Το κόστος συντήρησης όλων των Ταξί της αγοράς 39.699 Επισκέψεις στο άρθρο (16/12/2011) Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τον ιδιοκτήτη ενός οχήματος Ταξί, είναι χωρίς αμφιβολία, το κόστος συντήρησης με το οποίο θα